be+the+change.jpg

Velkommen til heartbased life

Min vision er at bidrage til, at vi hver især lever vores liv ud fra kærlig bevidsthed og hjertets kvaliteter, og at vi derigennem bidrager til en bedre verden, hvor vi tager vare på os selv, hinanden og vores planet. 

Min overbevisning er, at udvikling og forandring starter hos hver enkelt af os.

Jeg har et dybfølt ønske om at tjene ved at formidle og inspirere til, at vi som mennesker løfter vores bevidsthedsniveau og genvinder kontakten til vores autentiske selv – vores essens – og til vores iboende hjerteintelligens.

 Vi kan træne dette gennem fx stilhed, nærvær, meditation, mindfulness, compassion og gennem bevidst træning af hjertets kvaliteter. Vi vil da lære at hvile i vores essens med en indre følelse af selvkærlighed, selvaccept, livsglæde og taknemlighed. Samtidig vil vi styrke vores oplevelse af mening, vores livskraft og vores mod til at skabe de nødvendige forandringer i vores liv. Dette vil samtidig skabe grobund for den forandring i verden, som der i allerhøjeste grad er brug for.

Profilbillede

Jeg tror på et paradigmeskifte i retning af, at vi anerkender nødvendigheden af og potentialet i at træne vores sind, at udvikle vores bevidsthed og at genfinde kontakten med vores hjerteintelligens.

Vi lever i en tid præget af højt tempo, stadige forandringer, store informationsmængder og et vedvarende fokus på præstation. Vi lever i en tid, hvor der appelleres til vores frygt og vores tanke om, at vi er separate individer, der skal klare os selv. Vi lever i en tid med store globale problemer. Gamle paradigmer med gamle mindset og gamle måder at gøre tingene på er ikke længere holdbare og byder ikke på løsninger af de udfordringer, vi står overfor. Vi ser det også på statistikkerne over den hastigt stigende hyppighed af stress, angstlidelser, depressioner og udbrændthed – helt ned i tidlig alder.

Det, at det gamle paradigme bryder sammen, giver samtidig mulighed for at noget nyt kan spire frem. Ved at kultivere dette nye kan det rodfæstes og blomstre – og det gælder jo både for os som enkeltindivider og i verden generelt.

Einstein havde allerede denne indsigt for mange år siden:

albert.jpg

Mange mennesker oplever en længsel efter et liv præget af mere mening, af mere livsglæde og frihed, af mere kærlighed og nærvær, af noget dybere end det, vores almindelige liv ofte byder på.

Det er min overbevisning, at vi gennem det at leve i overensstemmelse med vores autentiske selv – vores essens – vil have adgang til vores fulde potentiale som mennesker. Implicit i dette ligger også, at vi hver især efter bedste evne tager ansvar for at give vores unikke bidrag til verden. Dette vil i sig selv ændre verden.

Når vi lever i samklang med vores essens, vil vi helt spontant opleve øget livsglæde, kærlighed, medfølelse, frihed, kreativitet og vågenhed.

Når vi lader sindet blive stille, er bevidst nærværende og åbner vores hjerter, vil vi spontant komme i kontakt med vores intuitive visdom. Vi vil da være i kontakt med en indre intuitiv viden om, at vi alle er forbundne, og at vi er forbundet med hele Universet.  Vi har her muligheden for at komme i kontakt med en dyb viden om, at Universet er kærlighed og bevidsthed, og at vi i vores essens hver især er kærlighed og bevidsthed.

Vi kan da i langt højere grad træffe bevidste valg, der harmonerer med vores værdier og retning i livet.

Kærlige hilsner

Helle