Medfølelsesfokuseret terapi

Compassion focused therapy

 

Compassion Focused Therapy (CFT) oversættes på dansk til medfølelsesfokuseret terapi. Medfølelsesfokuseret terapi tilhører det, man kalder den 3. bølge af kognitiv adfærdsterapi. Professor Paul Gilbert har sammen med sine kollegaer udviklet metoden, der tager udgangspunkt i mindfulness, evolutionspsykologi, tilknytningspsykologi, den nyeste hjerneforskning, kognitiv adfærdsterapi samt den buddhistiske praksis med at træne medfølelse kaldet Metta.

Gennem medfølelsesfokuseret terapi lærer vi at forstå, hvordan vores hjerne fungerer – hvordan den hos os alle er forprogrammeret på en bestemt måde, der ind imellem spænder ben for os. Vi lærer, hvordan vi bedre bliver i stand til at regulere vores følelser i vanskelige situationer, så vi ikke med en uhensigtsmæssig adfærd forstærker vores problemer. Vi træner også, ligesom i mindfulnessen, at blive mere bevidste om vores følelser, tanker og kropsfornemmelser – og at prøve at møde det der er, fremfor at flygte fra det, der måtte være ubehageligt.

Medfølelsesfokuseret terapi fokuserer på, at vi via træningen i medfølelse opbygger evnen til at føle venlighed, sindsro, tryghed og til at føle os forbundet med andre mennesker. Vi lærer at nære og berolige os selv som modgift til f.eks. selvkritik, skam og angst. Vores evne til medfølelse med både os selv og andre er forbundet med større følelsesmæssig balance, øget livsglæde og bedre selvværdsfølelse.

De fleste mennesker har gavn af at træne medfølelse. Vi behøver ikke at have været udsat for voldsomme traumer for som voksen at have svært ved at regulere vores følelser, være meget selvkritiske eller have et lavt selvværd. Hvis vi gennem opvæksten ikke har oplevet os set eller anerkendt eller måske er blevet kritiseret meget, kan det medføre, at vi som voksne lider af et dårligt selvværd og måske oplever os selv som forkerte eller ikke værd at elske.

Negative tanker og overbevisninger – både om os selv, om andre og om verden – kan virke meget blokerende for, at vi som mennesker kan leve et liv præget af glæde, nærvær, gode relationer og meningsfuldhed.

CFT hjælper os til at blive mere medfølende over for os selv. I CFT forstås medfølelse som en sensitivitet over for vores egen og andres lidelse og årsagerne til denne, sammen med et dybt ønske om at lindre lidelsen og at forebygge den.

Der er ikke noget svagt eller blødt ved medfølelse, det kræver både mod og styrke at engagere os i det, vi er plaget af - at se på angsten, tristheden, sorgen, selvværdsfølelsen etc. Det kræver en indsats af os, når vi skal til at se tingene på en ny måde og ændre på vores forståelse af os selv og verden. Men ved at engagere os i det svære og lære at forholde os medfølende over for os selv og andre, kan vi komme til at opleve mere glæde, mere sindsro og mere tilfredshed i livet.