Mindfulness

 

Mindfulness har sine rødder i den buddhistisk tradition og ligger tæt op af den indiske meditationsform Vipassana, der betyder ”At se tingene, som de er”. MBCT (Mindfulness Baseret Cognitive Therapy) er en metode, der kombinerer østens meditative teknikker med vestlige kognitive elementer. MBCT er en del af det, der kaldes den 3. bølge af kognitiv adfærdsterapi.

Jon Kabat-Zinn, der er en af dem, der har udviklet metoden oprindeligt definerer mindfulness sådan: Mindfulness er evnen til at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik – uden at dømme  eller vurdere det, man oplever.

Man kan sige, at vi træner at være med det, der er lige i øjeblikket uden hele tiden at have travlt med at lade sig gribe af tanker – om det er godt eller skidt, om vi kan lide det eller ej etc.

Hvorfor mindfulness

Mindfulness har vist sig at være en god metode i forbindelse med behandling af stress, angst, smerter og i forebyggelsen af depressioner. Mindfulness styrker generelt vores evne til at være mere nærværende, opnå større evne til at kunne iagttage os selv og andre, opnå og bevare den indre ro og opnå en højere livsglæde.

Man kan sige, at mindfulness er træning af sindet således, at vi bliver bedre til bevidst at styre vores opmærksomhed og træffe bevidste valg i vores liv.

Automatpiloten

Vi kender alle sammen det fænomen, at vi er i stand til at gøre mere end én ting af gangen – vi kan gøre noget samtidig med, at vores hjerne er ved at planlægge noget andet – fx kan vi køre på arbejde samtidig med, at vi planlægger dagens møde eller aftensmaden. Man kan sige, at vi fungerer på automatpilot, mens vores hjerne er i gang med noget helt andet. Det er en rigtig nyttig evne, men den har den ulempe, at vi faktisk ikke er nærværende i det, vi gør – det kan let betyde, at vi faktisk ikke får glæden ved at gøre tingene, men hele tiden bare er på vej videre.

I en meget stor del af vores liv er vi ikke bevidst nærværende i nuet. Vi er meget ofte optaget af tanker, vurderinger, planlægning, bekymringer – tanker om det, der er sket og tanker om det, der skal ske i fremtiden. I det hele taget oplever rigtig mange af os, at vi tankemæssigt meget ofte er på overarbejde.

Noget af det, vi træner i mindfulnessen, er at styrke vores evne til at være nærværende i nuet – det giver større livsglæde og mere sindsro.

Opmærksomhed

Mindfulness handler også meget om vores opmærksomhed. I mindfulness træner vi at være den, der styrer vores opmærksomhed i stedet for, at vores opmærksomhed blot styres af vores tanker eller af det, der sker i vores liv.

Bevidst opmærksomhed hjælper os med at træffe bevidste valg i stedet for blot at træffe valg ud fra automatik og vaner.

Iagttagelse, tanker og følelser

I mindfulness træner vi at blive i stand til at iagttage vores eget sind. Vi lærer at iagttage vores tanker således, at vi bliver i stand til at se, at vi er dem, der tænker tankerne – men vi ér ikke tankerne. På samme måde træner vi at mærke vores følelser, men på den måde at vi ikke identificerer os med dem, men kan huske os selv på, at følelser kommer og går – at tingene forandrer sig. Dette giver en stor frihed til mere frit at vælge, om vi vil reagere på vores tanker og følelser eller ej – og også mere frihed til, hvordan vi i givet fald ønsker at reagere.

Træning

At tilegne sig mindfulnessen kræver træning af sindet. Vi øver at møde os selv og det, der sker, med venlighed, tålmodighed, accept og vedholdenhed. Man skal regne med at sætte ½-1 time af dagligt til at lave de forskellige øvelser og meditationer gennem forløbet.

 
 
 
generelle informationer.jpg