OM

Jeg hedder Helle Lisle og er født i 1962.

Jeg er speciallæge i psykiatri og har siden 2005 arbejdet i min egen klinik under sygesikringen i Fredericia. Jeg har en bred kognitiv uddannelse og er godkendt som kognitiv terapeut og supervisor. Jeg har desuden arbejdet med mindfulness siden 2005 og har stor erfaring i såvel individuelle forløb som gruppeforløb i mindfulness og foredrag/workshops omkring mindfulness. Jeg har naturligvis selv en daglig mindfulnesspraksis. Derudover har jeg siden 2008 arbejdet rigtig meget med compassion focused therapy – på dansk medfølelsesfokuseret terapi – dette både i individuelle forløb, i gruppeforløb og i foredrag. Se under info/profil for flere oplysninger.

Jeg interesserer mig bredt for menneskelig udvikling og har tillige særlig interesse for både forebyggelse og håndtering af stress og udbrændthed. Inden for det psykiatriske område er mine primære interesseområder depression, angst, PTSD og personlighedsforstyrrelser.

 

Uddannelse:

1992: Cand.med. fra Århus Universitet.

2004: Speciallæge i psykiatri.

2002: Gennemført grunduddannelse i psykodynamisk psykoterapi.

2001-2002: Gennemført den 1-årige uddannelse i Kognitiv adfærdsterapi under SAKT i København.

2002-2004: Gennmført den 2-årige uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi i Århus.

2005-2008: Gennemført uddannelsen som mindfulness-instruktør ved Kognitiv Center Fyn

2005: Specialist i psykoterapi – godkendt vejleder/supervisor (autoriseret ved Dansk Psykiatrisk Selskab).

2007: Grunduddannelse i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

2009 og fortsat: Uddannelse i CFT (compassionfocused therapy/medfølelsesfokuseret terapi). Dette er det primære felt for mine aktuelle kurser.

2014: Påbegyndt uddannelse i Neuroaffektiv psykoterapi i Kalundborg ved Susan Hart.

Jeg er løbende på kurser og retreats for at videreuddanne mig - dette specielt indenfor det terapeutiske arbejde, mindfulness og medfølelsesfokuseret terapi. 

 

Klinisk arbejde:

1996-2005: Bred psykiatrisk erfaring igennem ansættelser ved forskellige psykiatriske afdelinger, primært ved Silkeborg Sygehus, Odense Universitetshospital, Amtssygehuset Ribe og Vejle Sygehus.

Siden 2005 - november 2014: Jeg har haft egen psykiatrisk klinik under sygesikringen i Fredericia. Jeg har arbejdet med et bredt udsnit af psykiske lidelser og har tillige kørt gruppeforløb i mindfulness og medfølelsesfokuseret terapi. 

 

Supervision og undervisning:

Jeg har i en 1-årig periode (2002-2003) undervist på Odense Universitetshospital som klinisk lærer i kommunikation.

Jeg har mange års erfaring med supervision og undervisning af læger, plejepersonale og socialrådgivere.

 

Foredrag, workshops og kurser:

Jeg har gennem de sidste 6 år holdt foredrag/workshops, weekendkurser og retreats. Disse har primært omhandlet stress, mindfulness og medfølelsesfokuseret terapi(compassion focused therapy CFT). 

 

Konsulentarbejde:

2005-2007: Psykiatrisk konsulent ved Røde Kors i Jelling.

2006-2010: Psykiatrisk konsulent ved RCT i Haderslev (Rehabiliteringscenter for Torturofre i Haderslev ).

2005-2007: Psykiatrisk konsulent ved Sydgården i Haderslev (Behandlingssted for misbrug).