Profil

 

Uddannelse:

1992: Cand.med. fra Århus Universitet.

2004: Speciallæge i psykiatri.

2002: Gennemført grunduddannelse i psykodynamisk psykoterapi.

2001-2002: Gennemført den 1-årige uddannelse i Kognitiv adfærdsterapi under SAKT i København.

2002-2004: Gennmført den 2-årige uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi i Århus.

2005-2008: Gennemført uddannelsen som mindfulness-instruktør ved Kognitiv Center Fyn

2005: Specialist i psykoterapi – godkendt vejleder/supervisor (autoriseret ved Dansk Psykiatrisk Selskab).

2007: Grunduddannelse i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

2009 og fortsat: Uddannelse i CFT (compassionfocused therapy/medfølelsesfokuseret terapi). Dette er det primære felt for mine aktuelle kurser.

2014: Påbegyndt uddannelse i Neuroaffektiv psykoterapi i Kalundborg ved Susan Hart.

 

Klinisk arbejde:

1996-2005: Bred psykiatrisk erfaring igennem ansættelser ved forskellige psykiatriske afdelinger, primært ved Silkeborg Sygehus, Odense Universitetshospital, Amtssygehuset Ribe og Vejle Sygehus.

Siden 2005: Arbejdet i egen psykiatriske klinik. Er tilknyttet sygesikringen.

 

Supervision og undervisning:

Jeg har i en 1-årig periode (2002-2003) undervist på Odense Universitetshospital som klinisk lærer i kommunikation.

Jeg har mange års erfaring med supervision og undervisning af læger, plejepersonale og socialrådgivere.

Jeg har gennem de seneste ca. 5 år afholdt kurser, weekendkurser og retreats i mindfulness baseret kognitiv terapi (MBCT) og medfølelsesfokuseret terapi (CFT).

 

Konsulentarbejde:

2005-2007: Psykiatrisk konsulent ved Røde Kors i Jelling.

2006-2010: Psykiatrisk konsulent ved RCT i Haderslev (Rehabiliteringscenter for Torturofre i Haderslev ).

2005-2007: Psykiatrisk konsulent ved Sydgården i Haderslev (Behandlingssted for misbrug).