MindfulnessKursus ved Helle Lisle

 

Hvad er Mindfulness baseret kognitiv terapi?

Mindfulness baseret kognitiv terapi er en form for opmærksomhedstræning, hvor man opøver evnen til at være til stede i nuet – på en accepterende måde. Metoden er udviklet i USA og England og hviler på et videnskabeligt grundlag. Der inddrages forskellige former for meditation og øvelser.

Hvorfor lære Mindfulness?

Mange mennesker oplever, at de kan have svært ved at være til stede i nuet. Det betyder, at man går glip af mange oplevelser, fordi tankerne er et andet sted. Man taler om, at man fungerer i en form for ”autopilot funktion”. Mange mennesker oplever, at de en stor del af tiden, er optaget af tanker om fortiden eller bekymrede tanker om fremtiden. Ofte vil der være knyttet ubehagelige følelser og/eller kropslige fornemmelser til disse tanker.
Undersøgelser viser, at der kan opstå en øget tilbøjelighed til negative tanker og følelser, hvis man er for meget i ”autopilot funktionen”. Dermed øges risikoen for depressioner. Man mener desuden, at det spiller en central rolle i forhold til udviklingen af stress og angst.

ingergrethe billede.png

Deltagerantal: Max 12 deltagere.

Træningens opbygning: I Mindfulness baseret kognitiv terapi suppleres kurset af træning med praktiske øvelser derhjemme. Træningsdelen er vigtig, og det er vigtigt at kunne afse tid til træning mellem kursusgangene. Hovedformålet er således at lære metoden.

Det skal understreges, at der er tale om en træningsgruppe. Der vil altså ikke være mulighed for at arbejde terapeutisk med mere personlige problemstillinger.

Der gennemgås forskellige meditationer, bodyscanøvelse, kognitive øvelser og arbejde i par eller små grupper.

Tidspunkt: Ingen aktuelle kurser.
 
Nærmere oplysninger og tilmelding hos: Helle Lisle tlf. 53554379 eller mail på h.lisle@mail.dk
 
Ved tilmelding send navn, adresse og mailadresse + indbetal de 2600 kr. på konto 6776-6136989. De 150 kr. medbringes i kontanter første gang. 
Ved aflysning af tilmeldingen efter 10/9 refunderes kun 50 % af det indbetalte beløb.

Sted: Kurset afholdes på Foldegade 33, 1. sal i Vejle

 

Det er vigtigt at sende afbud per sms, hvis man ikke kommer.